Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej Parafii to grupa 15 osób w wieku od szkoły podstawowej, aż do wieku emerytalnego. Co roku nowi kandydaci po kilku miesiącach przygotowania i przyrzeczeniu dołączają na uroczystej Mszy św. do grona ministrantów.
Ministranci zajmują się służbą przy ołtarzu. Każdy zobowiązany jest do uczęszczania na wyznaczony dyżur na Mszy Świętej – zarówno w niedzielę, jak również określony dzień tygodnia.

W każdy piątek ministranci uczestniczą we Mszy św., a następnie w zbiórce formacyjnej. Ofiary zbierane podczas piątkowej Mszy św. przeznaczone są na potrzeby ministrantów min. na nagrody dla najbardziej gorliwych ministrantów, na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu.

Ministranci co roku biorą udział w dekanalnym turnieju piłki nożnej, organizowanym przez naszą Parafię. Co dwa lata w naszej Parafii odbywa się dekanalny kurs lektorski, w którym uczestniczy zawsze 2-3 ministrantów z naszej parafii. Kilku ministrantów pełni funkcję lektora.

Opiekunem ministrantów jest ks. Arkadiusz Czubakowski.