Duszpasterze

PROBOSZCZ:
Ks. prałat Wiesław Kazimierz Gutowski
WIKARIUSZE:
Ks. mgr Arkadiusz Czubakowski
Ks. mgr Rafał Pabich
Ks. mgr Marek Piątkiewicz
POMOC DUSZPASTERSKA:
Ks. mgr Rafał Winnicki
KAPŁANI ZAMIESZKALI NA TERENIE PARAFII:
• Ks. kan. mgr Ryszard Dybiński – Emeryt.
• Ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski – Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, Emeryt.
• Ks. prof. zw. dr hab. n. hum. Andrzej Ryszard Gretkowski – certyfikowany psychoonkolog, kierownik Katedry Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M. Kacprzaka w Płocku (psychoonkolog), Kierownik Zespołu Etycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M. Kacprzaka w Płocku.
• Ks. kan. mgr Szczepan Bugaj – Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.
• Ks. Jerzy Godleś – Pracownik Caritas Diecezji Płockiej.
• Ks. mgr Andrzej Pieńdyk – Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
• Ks. kan. mgr Adam Przeradzki – Wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej.