Pracownicy

PRACOWNICY PARAFII:
mgr Marcin Werner – Organista, pracownik kancelarii parafialnej i katecheta w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku.
Siostra Dobrosława, Pasjonistka – Zakrystianka
Andrzej Maciejewski – Kościelny w Farze.
mgr Mirosław Tadeusz Rudziński – Kościelny w Kaplicy Cmentarnej
Wojciech Popielski – Kierownik Parafialnego Cmentarza Katolickiego