Proboszczowie i wikariusze

Księża Proboszczowie i Wikariusze
Parafii Św. Bartłomieja Apostoła

Posługę proboszczów i wikariuszy pełnili bądź pełnią następujący księża:

Proboszczowie:

 1. 1321 – Gunter, kanonik i proboszcz
 2. 1366 – Olbracht
 3. 1381,1388 – Mikołaj
 4. 1413 – Arnold, kanonik płocki
 5. 1460 – Paweł
 6. 1472 – Grzegorz, zrzekł się probostwa w 1472 r.
 7. 1472 – Jan z Sokołowa, kanonik pułtuski
 8. 1489 – Jan Krośnia, herbu Dolega
 9. 1508-1513 – Paweł Kępski z Kępy, równocześnie rektor kościoła parafialnego w Zakrzewie.
 10. 1517,1555 – Dominik Wityński, zrzekł się probostwa
 11. 1555-1557 – Jan Wyrzykowski, doktor teologii, kanonik płocki, zmarł w 1557 r.
 12. 1557-1558 – Walenty Skowrocki z Kuczborka, przedtem notariusz miejski, zmarł w 1578 r.
 13. 1579-1584 – Walenty Wróblewski, równocześnie proboszcz toruński
 14. 1584-1602 – Wojciech Bieliński, kanonik sandomierski i warmiński
 15. 1602-1631 – Marcin Rostkowski, surogat w konsystorzu płockim, zm. 1631 r.
 16. 1631-1668 – Wiktoryn Dzięgielewski, wcześniej wikariusz w katedrze, kanonik i dziekan płocki, sędzia surogat w konsystorzu płockim.
 17. 1668-1699 – Jan Kądzielski, dziekan płocki, zm. 1699 r.
 18. 1699-1706 – Stanisław Krajewski herbu Jasieńczyk, wcześniej dziekan kapituły kaliskiej, kanonik płocki, od 1692 r. prałat kanclerz kapituły płockiej, zm. 1706 r.
 19. 1706-1709 – Tomasz Pawłowski, przedtem proboszcz w Dobrzykowie, zm. 1709 r.
 20. 1709-1710 – Andrzej Rostkowski, wcześniej proboszcz w Zambrowie, od 1702 kanonik płocki, zm. 1710.
 21. 1710-1719 – Wojciech Mdzewski, herbu Dolega, od 1714 r. kanonik płocki, zrzekł się probostwa i został kanonikiem łowickim, od 1723 r. archidiakon płocki, zm. 1736 r.
 22. 1719-1733 – Wojciech Ksawery Sadziński, archiprezbiter, przeszedł na probostwo w Bulkowie.
 23. 1735-1744 – Paweł Wilgieński, doktor obojga praw, dziekan kapituły św. Bartłomieja, w 1744 r. zrzekł się i został kanonikiem pułtuskim i proboszczem w Kolnie.
 24. 1745-1773 – Stanisław Starorypiński, kanonik i sędzia w konsystorzu płockim.
 25. 1773-1791 – Wojciech Józef Gadomski, prałat, od 1782 r. biskup sufragan płocki.
 26. 1791-1815 – Bartłomiej Karol Mirecki, kanonik, dziekan kolegiaty, od 1804 r. proboszcz w Bodzanowie.
 27. 1815-1821 (?) – Łukasz Przyłuski, od 1802-1809 kapelan i sekretarz biskupa Onufrego Szembeka, asesor konsystorza pułtuskiego, proboszcz w Wyszkowie, 1815 r. kanonik katedralny płocki.
 28. 1821-1842 – Hilary Zawadzki, dominikanin, doktor filozofii, wybrany na prośbę mieszczan.
 29. 1842-1845 – Łukasz Płoski, komendarz.
 30. 1845-1879 – Franciszek Szanior, kanonik honorowy płocki.
 31. 1880-1901 – Kazimierz Weloński, prałat, rektor Seminarium Duchownego w Płocku, w 1901 r. wstąpił do zakonu oo. paulinów na Jasnej Górze gdzie został przeorem.
 32. 1901-1909 – Wincenty Petrykowski, profesor Seminarium Duchownego, od 1909 r. pracownik kurii zm. 1927 r.
 33. 1909-1936 – Adolf Modzelewski, prałat, profesor Seminarium Duchownego, od 1936 r. prałat katedry, zamordowany w obozie w Działdowie w 1941 r.
 34. 1936-1940 – Zygmunt Mosielski, kanonik honorowy pułtuski, dziekan płocki, zm. 1940 r.
 35. 01 IV 1940 – 20 VIII 1958 – Stanisław Figielski, doktor, infułat, z latach 1940-1946 Administrator Apostolski.
 36. 20 VIII 1958 – 31 VII 1985 – Seweryn Wyczałkowski, prałat, profesor Seminarium Duchownego.
 37. 01 VIII 1985 – 31 V 1986 – Stanisław Bońkowski, doktor, profesor Seminarium Duchownego, zm. 1988 r.
 38. 19 VI 1986 – 28 VI 2004 – Ryszard Dybiński, kanonik płocki
 39. 28 VI 2004 – 01 VIII 2008 – Janusz Cegłowski, kanonik pułtuski
 40. Od 01 VIII 2008 – Wiesław Gutowski, prałat Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku

Wikariusze:

 1. Seweryn Wyczałkowski 1939 – 1958
 2. Czesław Chojecki 1945 – 1957
 3. Edward Zarzycki 1946 – 1953
 4. Bronisław Piusiński 4 miesiące w 1946r.
 5. Józef Gerwatowski 1953 – 1955
 6. Józef Kowalski 1955 – 1957
 7. Jan Zakrzewski 1957 – 1960
 8. Tadeusz Goleniewski 1957 – 1962
 9. Romuald Jaworski 1958 – 1963
 10. Henryk Czepczyński kapelan 1959 – 1983
 11. Romuald Rudziński 1960 – 1964
 12. Arkadiusz Bonecki 1962 – 1963
 13. Jan Maćkiewicz 1963 – 1966
 14. Jan Sobiech 1963 – 1965
 15. Kazimierz Piwowarski 1964 – 1968
 16. Jan Majewski 1965 – 1966
 17. Marian Kostro 1966 – 1968
 18. Tadeusz Roman 1966 – 1968
 19. Mieczysław Zdanowski 1968 – 1977
 20. Piotr Urbański 1968 – 1969
 21. Edward Pacek 1968 – 1976
 22. Andrzej Skorłutowski 1969 – 1973
 23. Ryszard Dybiński 1969 – 1979
 24. Jerzy Drozdowski 1973 – 1974
 25. Tadeusz Przybylski 1973 – 1975
 26. Bonifacy Radziszewski 1974 – 1980
 27. Henryk Winter 1975
 28. Saturnin Wierzbicki 1976 – 1978
 29. Stanisław Gajewski 1976 – 1982
 30. Franciszek Kuć 1977 – 1981
 31. Stanisław Kruszewski 1978 – 1981
 32. Marek Smogorzewski 1979 – 1980
 33. Jan Stanisław Cegłowski 1980 – 1982
 34. Wojciech Marszał 1981 – 1984
 35. Jan Kaźmierczak 1981 – 1982
 36. Eugeniusz Klonowski 1982 – 1983
 37. Wiesław Gutowski 1982 – 1985
 38. Stanisław Mariański 1982 – 1984
 39. Tadeusz Kowalczyk 1983 – 1984
 40. Witold Godleś 1983 – 1987
 41. Marian Matusiak 1984 – 1985
 42. Jan Bukowski 1984 – 1985
 43. Henryk Lipka 1985 – 1986
 44. Józef Błaszczak 1985 – 1987
 45. Henryk Lewandowski 1985 – 1990
 46. Eugeniusz Świątkowski 1986 – 1987
 47. Wiesław Wituski 1987 – 1992
 48. Wiesław Barański 1987 – 1990
 49. Jerzy Bieńkowski 1987 – 1989
 50. Marek Mizerski 1989 – 1992
 51. Sławomir Kowalski 1990 – 1992
 52. Leszek Misiarczyk 1990 – 1991
 53. Sławomir Głębowicz 1991 – 1993
 54. Jarosław Kulesza 1992 – 1995
 55. Zbigniew Zbrzezny 1992 – 1995
 56. Cezary Maruszewski 1992 – 1994
 57. Adam Chmielewski 1993 – 1995
 58. Sławomir Karłowicz 1994 – 1996
 59. Hubert Komorowski 1995 – 1998
 60. Jerzy Zdunkiewicz 1995 – 1999
 61. Roman Bagiński 1998 – 2000
 62. Teofil Kapuściński 1996
 63. Dariusz Piskorski 1996 – 1997
 64. Marian Krzysztof Tarka 1997 – 2001
 65. Andrzej Majewski 2000 – 2002
 66. Krzysztof Jończyk 1999 – 2004
 67. Marek Kardasz 2001 – 2004
 68. Jarosław Cichocki 2002 – 2008
 69. Jarosław Maciej Jastrzębski 2004 – 2006
 70. Mariusz Stasiak 2004 – 2006
 71. Sławomir Szumski 2006 – 2008
 72. Paweł Sprusiński 2006 – 2008
 73. Janusz Zakrzewski 2008 – 2010
 74. Andrzej Kopczyński 2008 – 2012
 75. Grzegorz Mierzejewski 2008 – 2009
 76. Michał Podgórski 2009 – 2012
 77. Jacek Kędzierski 2010 – 2010
 78. Wojciech Kruszewski 2010 – 2014
 79. Michał Fordubiński 2012 – 2016
 80. Krzysztof Ruciński 2012 – 2017
 81. Wojciech Nikodymczuk 2014 – 2017
 82. Paweł Rokicki 2016 – 2017
 83. Marek Piątkiewicz 2017 –
 84. Rafał Pabich 2017 –
 85. Arkadiusz Czubakowski 2017 –