Księża pochodzący z parafii

Z Parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Płocku pochodzą księża:

 1. kan. dr Tadeusz Kuczyński, wyświęcony 15 czerwca 1957, emeryt.
 2. kan. Ignacy Józef Sikorski, wyświęcony 19 czerwca 1960 r., emeryt.
 3. infułat prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski, wyświęcony 20 sierpnia 1961 r, profesor prawa kanonicznego w WSD w Płocku.
 4. biskup Andrzej Wojciech Suski, Biskup Toruński, ochrzczony w Parafii Farnej w 1942 roku, przyjął święcenia subdiakonatu w Parafii Farnej w 1963 roku, a także z rąk Biskupa Piotra Dudźca 13 06 1965 r otrzymał święcenia kapłańskie.
 5. prał. mgr Janusz Stanisław Śniegocki, wyświęcony 13 czerwca 1965 r., emeryt.
 6. dr Cezariusz Michał Krupiński, wyświęcony 12 czerwca 1977 r, zamieszkały na terenie naszej Parafii.
 7. Marek Brześciński, Werbista, wyświęcony 18 kwietnia 1982 r., kapelan Sióstr Boromeuszek w Świerklańcu.
 8. kan. dr Dariusz Marek Piskorski, wyświęcony 9 czerwca 1990 r., prorektor WSD w Płocku, wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Płocku.
 9. Bruno Kalinowski, Franciszkanin wyświęcony 9 czerwca 1990 r., pracuje w Zamościu.
 10. kan. mgr Tomasz Witold Opaliński, wyświęcony 25 maja 1991 r., proboszcz Parafii św. Rocha w Janowie.
 11. mgr Zenon Kazimierczuk, wyświęcony 25 maja 1991 r., wikariusz w Ostrołęce Parafia NMP Królowej Rodzin, diecezja łomżyńska.
 12. dr hab. Jan Żelazny, wyświęcony 1991 r., profesor Metropolitarnego Seminarium w Krakowie i Papieskiej Akademii Teologicznej, archidiecezja krakowska.
 13. Dariusz Banasiak, Cysters, wyświęcony w 1993 r., pracuje w Norwegii.