KONTAKT

Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 1

KONTAKT TELEFONICZNY:
Ks. Proboszcz Wiesław Gutowski – 24 / 264 – 62 – 12
Ks. Arkadiusz Czubakowski – 24 / 262 – 55 – 00
Ks. Marek Piątkiewicz 24 / 268 – 88 – 11
Ks. Rafała Pabich 24 / 262 – 51 – 82
Ks. Ryszard Dybiński (emeryt) 24 / 262 – 35 – 42

Kancelaria p. Marcin Werner: 24 / 262 – 20 – 38
Kierownik Cmentarza Katolickiego p. Wojciech Popielski: 601 – 281 – 035

KONTAKT MAILOWY:
kancelaria@naszafara.pl
parafia@naszafara.pl

KONTAKT OSOBISTY:
Według ustalonego grafiku dyżurów kapłańskich w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio po umówieniu się.

Dyżur w kancelarii pełnią:
W poniedziałek ks. Marek Piątkiewicz
We wtorek ks. Arkadiusz Czubakowski
W środę ks. proboszcz Wiesław Gutowski
W czwartek ks. Rafał Pabich
W piątek ksiądz dyżurny

UWAGA. Dyżury mogą ulegać zmianom, dlatego wcześniej prosimy o kontakt z księdzem dyżurnym lub z kancelaria parafialną.

Ofiary na Kościół można wpłacać na konto parafialne:
Bank PEKAO S. A. II /O PŁOCK Nr 20 1240 1721 1111 0010 0285 9733
Dowód wpłaty z informacją, że jest to darowizna na cele kultu religijnego, jest też dowodem w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym.