Gdzie jest moja parafia ?

Gdzie jestem parafianinem?

Stawiamy nieraz takie pytania. Dlatego przypominamy, że każdy katolik należy do tej parafii, na terenie której faktycznie mieszka, a nie do tej, w której jest zameldowany. Bo jaki to byłby parafianin np. parafii w Krakowie czy w Łodzi, gdzie jest od urodzenia zameldowany z racji rodzinnych, a cały czas mieszka w Płocku, np.: na Kazimierza Wielkiego? Mimo zameldowania w Krakowie czy w Łodzi jest parafianinem naszej parafii. I tu należy załatwiać wszelkie sprawy duszpasterskie i kancelaryjne, a nie w Krakowie czy w Łodzi. Także odwrotnie, gdy ktoś jest zameldowany na terenie naszej parafii, a mieszka np. we Wrocławiu, to tam jest parafianinem, jeśli oczywiście wcześniej zgłosi się do tamtejszej kancelarii parafialnej.
Wyjątkiem w załatwianiu spraw kancelaryjnych są metryki chrztu czy bierzmowania. Te dokumenty odbieramy z tej parafii, w której był udzielony dany sakrament.
W związku z powyższym informujemy, że gdy zmieniamy miejsce zamieszkania, zgłaszamy się do kancelarii w nowej parafii i zapisujemy się na listę parafian. Często robią to księża w czasie kolędy, ale należy o to wyraźnie poprosić.
Z kolei osoba, która mieszka na terenie jakiejś parafii nawet kilka lat, ale nie jest w niej zapisana i nie ma kontaktu z tą parafią – nie należy do tej parafii, w której mieszka. Takie osoby, zawieszone niejako w próżni, jeśli chodzi o przynależność parafialną, mogą mieć trudności w załatwianiu różnych spraw w kancelarii parafialnej.

Ks. Wiesław Gutowski, proboszcz