Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Harcerstwo czynnie uczestniczy w życiu naszej parafii. W czwarte niedziele każdego miesiąca młodzież harcerska bierze udział we Mszy Świętej o godz. 10. 30. Rok harcerski rozpoczyna się we wrześniu wspólnym biwakiem. Na Zaduszki harcerki i harcerze porządkują groby kapłanów i rodaków spoczywających na cmentarzu parafialnym i zabytkowym oraz zapalają na nich znicze. W grudniu organizują pomoc ludziom starszym, natomiast przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego organizują warty przy grobie Pańskim. Harcerze obstawiają też procesję ku czci Bożego Ciała oraz drogi krzyżowe – miejską i parafialne. Na uwagę zasługują również: reprezentowanie ZHR podczas pikników organizacji pozarządowych, udział w uroczystościach 11 listopada oraz wyjazdy Świąteczna Paczka na Ukrainę i zaangażowanie we współorganizację Orszaku Trzech Króli na terenie miasta Płocka.

Zbiórki harcerek, harcerzy i zuchenek odbywają się raz w tygodniu. Spotkania odbywają się w harcówce przy budynku Radia Katolickiego. Podczas ferii odbywają się zimowiska, a latem obozy harcerskie oraz kolonie dla zuchenek.

Na terenie parafii działa również Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH). KPH wspiera miejscowe harcerstwo poprzez dotacje finansowe na zloty, pomaga rodzinom, których nie stać na wysłanie dzieci na obóz lub kolonię. Pomaga drużynom/gromadom poprzez zakup sprzętu, fundowanie wycieczek itp. Oferuje praktyczną pomoc tam gdzie jest ona potrzebna np. transport, opiekę podczas zbiórek itp.

Łącznie grupa farnego harcerstwa liczy 10 osób. Opiekunem duchowym harcerskich drużyn jest obecnie ks. Arkadiusz Czubakowski.