W niedzielę 6 listopada 2016 r. na Mszach świętych gościliśmy scholę dominikańską z Warszawy. Podjęliśmy wtedy próbę utworzenia takiej scholii w naszej parafii. „Chcemy modlić się śpiewem kiedy tylko jest taka możliwość. Wierzymy, że naszym śpiewem oddajemy Bogu, który nas obdarza głosem, chociaż cząstkę Jego chwały i jednocześnie pomagamy modlić się innym” – napisali członkowie scholi dominikańskiej z Warszawy. Cały czas zapraszamy młodzież i osoby dorosłe do naszej scholi.

Obecnie odpowiedzialnym za scholę kolegiacką jest ks. Marek Piątkiewicz. Spotykamy się na próbach co dwa tygodnie niedzielę o godz. 16:00 w sali duszpasterskiej na wikariacie. Naszym celem jest wykonywanie pieśni liturgicznych i zapewnienie oprawy muzycznej na Mszy św. o godz. 18:00 oraz podczas ważniejszych uroczystości parafialnych. Zapraszamy serdecznie.

Kontakt: marek.piatkiewicz@gmail.com

Strona scholi dominikańskiej: www.schola.waw.pl