adoracja najświetszego sakramentu

40 godzin Adoracji Najświętszego Sakrmentu

40 godzin Adoracji Najświętszego Sakrmentu

Od 3 do 4 marca zapraszamy do naszej parafii na Adorację Najświętszego Sakramentu, czyli Nabożeństwo Czterdziestogodzinne. Jest ono wynagrodzeniem za grzechy, lekceważenie i świętokradzkie przyjmowanie Eucharystii. Jego istotą jest 40 godzin Adoracji Najświętszego Sakramentu. Będziemy modlić się, by Pan ożywiał naszą wiarę i uczył miłości do Mszy świętej. Chcemy również prosić Boga, byśmy mądrze przygotowali … Kontynuuj