Wspólnota Ruchu Światło-Życie obejmuje grupę młodzieżową i krąg Oazy Rodzin.

Wspólnota młodzieżowa Ruchu Światło-Życie znajduje się pod opieką Ks. Marka Piątkiewicza. Gromadzi dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i studencką. Praca formacyjna polega na pracy indywidualnej oraz pracy w małej grupie. Spotkania odbywają się w piątki: o 18:30 (młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna); 20:30 (studenci). W soboty o godz. 17:00 spotykają się dzieci. W okresie wakacji nasza wspólnota nie ma spotkań, ponieważ jest to czas przeżywanie rekolekcji letnich. Staramy się dbać o jedność z innymi wspólnotami Ruchu w Diecezji Płockiej, poprzez uczestnictwo w Dniach Wspólnoty, oraz stały kontakt z Moderatorem Diecezjalnym.

Treść naszej pracy skupia się na trzystopniowym przygotowaniu do posługi w Kościele i świecie. Począwszy od osobistego i wspólnotowego studiowania Pisma Świętego oraz dzielenia się we wspólnocie Słowem Bożym, poprzez staranne poznawanie liturgii, uczenie się aktywnego i świadomego uczestnictwa w Eucharystii, aż do odnajdywania własnego miejsca posługi we wspólnocie Kościoła.

Zgodnie z naszym charyzmatem staramy się by Światło Ewangelii przenikało nasze życie. W sposób szczególny uczymy się tego podczas wakacyjnych rekolekcji oazowych. W ciągu roku organizujemy też krótkie wyjazdy tzw. Oazy Modlitwy, zwykle we współpracy z innymi wspólnotami. Wyjazdy te mają charakter otwarty, staramy się zapraszać na nie wszystkich pragnących pogłębić swoją relację z Panem Bogiem. Animatorami prowadzącymi są: Maria Nosarzewska, Weronika Kijek, Patrycja Kijek, Tomasz Kowalczyk.

 

Początek gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie sięga stycznia 1983 r., kiedy ks. Wiesław Gutowski, ówczesny wikariusz Fary, założył pierwszy krąg Kościoła Domowego w farze. Był to zarazem pierwszy krąg oazy rodzin w naszej diecezji.

Do dzisiaj Krąg ten działa w składzie: Maria i Jerzy Bielanik, Renata i Jerzy Mikołajko, Barbara i Zbigniew Nosarzewscy, Danuta Opalińska (Józef jej małżonek odszedł zmarł w styczniu 2007 r.) oraz Jan i Janina Szalowie, którzy wstąpili do kręgu kilka lat po jego założeniu. Wszystkie wymienione rodziny obecnie mieszkają w obrębie innych parafii.

W latach 2006 – 2009 animatorami Kręgu byli małżonkowie Janina i Jan Szalowie natomiast posługę opiekunów duchowych – moderatorów pełnili: ks. Paweł Sprusiński w latach 2006 – 2008, ks. proboszcz Wiesław Gutowski w roku 2008 – 2009. Od października 2009 r. animatorami Kręgu są małżonkowie Maria i Jerzy Bielanik. Posługę moderatora Kręgu w roku 2009 – 2010 pełnił Ks. Jacek Kędzierski, od września 2010 do czerwca 2014 r. Ks. Wojciech Kruszewski, od lipca 2014 r. do sierpnia 2017 r. Ks. Wojciech Nikodymczuk. Obecnie moderatorem tego kręgu jest ks. Marek Piątkiewicz.

Małżonkowie naszego Kręg dążą do świętości małżeństwa, starają się wzajemnie sobie pomagać w budowaniu jedności małżeńskiej i rodzinnej wypełniając zobowiązania formacyjne, do których należy:

– Codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna,

– Dialog małżeński i systematyczna praca nad sobą,

– Comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne,

– Uczestnictwo w rekolekcjach.

Spotkania modlitewno – formacyjne odbywają się w jedną z sobót każdego miesiąca w domach poszczególnych członków Kręgu i trwają od 2 do 3 godzin. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 15 Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencjach: zbawienia zmarłych członków rodzin, przyjaciół oraz Kapłanów. Gospodarze spotkania przygotowują symboliczny posiłek, podczas którego rozmawia się o życiowych problemach członków RDK, sprawach istotnych dla Kościoła i Ojczyzny. Podsumowaniem tych rozmów niejednokrotnie są zobowiązania modlitewne dla członków Kręgu w określonych intencjach.

W następnej części spotkania odbywa się modlitwa spontaniczna, śpiew, rozważanie Pisa Świętego oraz modlitwa różańcowa w intencjach ustalanych na pierwszym spotkaniu w roku pracy Kręgu.

Formacyjna część spotkania obejmuje krótką konferencję na jeden z tematów ustalanych na początku roku pracy Kręgu oraz dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego. Spotkanie kończy się Błogosławieństwem Księdza.

W okresie sprawozdawczym członkowie Kręgu w miarę swoich możliwości zdrowotnych i czasowych uczestniczyli w Eucharystii odprawianej każdego III piątku miesiąca w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, w Diecezjalnych Dniach Wspólnoty, w nabożeństwach i uroczystościach parafialnych, w tym peregrynacji Ikony Świętej Rodziny, spotkaniach opłatkowych, oazach wakacyjnych, rekolekcjach i Oazach Modlitwy.