Członkowie nowych Rad Parafialnych Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja zostali powołani przez Księdza Proboszcza Prałata Wiesława Gutowskiego. 15 stycznia 2017 r. podczas Mszy św. o godz. 12:00 złożyli przyrzeczenia i z rąk księdza Proboszcza odebrali nominację na 5 lat. Rady służą pomocą i opinią w trosce o naszą farę.

Parafialna Rada Duszpasterska

ks. Paweł Rokicki
ks. Wojciech Nikodymczuk
ks. Krzysztof Ruciński
ks. Andrzej Pieńdyk
ks. Rafał Winnicki
Siostra Ancilla
Siostra Monika
Agnieszka Kowalewska
Bogumiła Niewiatowska
Małgorzata Tomczak
Marcin Werner
Grzegorz Chabowski
Anna Czajkowska
Teresa Łukasik
Maria Nosarzewska
Wojciech Popielski
Agnieszka Rybka
Joanna Sołdaczewska
Andrzej Zapołoch

Parafialna Rada Gospodarcza

ks. Paweł Rokicki
ks. Wojciech Nikodymczuk
ks. Krzysztof Ruciński
Wojciech Burdzanowski
Andrzej Chmielewski
Jerzy Maciejewski
Janusz Sawicki
Paweł Siejca