Po reaktywowaniu instytucji Caritas w 1990 roku, jej struktura przenika do diecezji i parafii. W 2000 roku – proboszcz ks. kanonik Ryszard Dybiński powołał w Parafii św. Bartłomieja w Płocku 6 osobowy Parafialny Zespół Caritas.

Pozostał 6 osobowym Zespołem, gdy proboszczem był ks. Janusz Cegłowski. Od 2005 roku działalność PZC dotyczyła głównie pomocy dzieciom z rodzin ubogich:

 • Pozyskiwał fundusze głównie od firm i wspomagał uczniów w zakupie zeszytów i artykułów szkolnych
 • W tygodniu miłosierdzia ze zbiórek parafialnych ks. proboszcz wspierał zakup obiadów dla dzieci najbiedniejszych ze Szkoły Podstawowej 1 i 17 należących do tej parafii.
 • Na Święta Bożego Narodzenia dzieci otrzymały paczki ze słodyczami, po 50 do każdej ze szkół.

W związku z rosnącym bezrobociem i trudną sytuacją finansową poszczególnych rodzin w 2006 roku, proboszcz, ks. Janusz Cegłowski w porozumieniu z PZC zdecydował o przyjęciu od Caritas diecezjalnej i rozprowadzeniu darów żywnościowych głównie: mleka, makaronu, ryżu, mąki.

 • Objęto pomocą 100 rodzin.
 • Pomoc dzieciom była świadczona w wyżej podanej formie.
 • Otrzymaliśmy też i rozdaliśmy 15 nowych, męskich kurtek zimowych.

W kolejnym 2007 roku kontynuowana była podobna forma pomocy rodzinom (też około 100) i dzieciom.

W 2008 roku nie korzystaliśmy z darów od Caritas diecezjalnej. Po ingresie proboszcza ks. Wiesława Gutowskiego pomocą w dalszym ciągu objęte były dzieci: szkoły otrzymały pieniądze na obiady dla najbiedniejszych, w tygodniu miłosierdzia zebrano zeszyty i przybory szkolne, z okazji Świąt Bożego Narodzenia wydano 50 paczek ze słodyczami.

Pomoc potrzebującym rodzinom i osobom samotnym z terenu naszej parafii jest kontynuowana przez proboszcza ks. Wiesława Gutowskiego wraz PZC, do którego należy 6 osób. Przewodniczącą PZC jest Anna Czajkowska.

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna rodzin spowodowała wzrost kosztów utrzymania, w związku z tym powiększyła się liczba potrzebujących pomocy żywnościowej i rzeczowej. W ostatnich latach wyglądała ona następująco:

W 2009 roku:

 • Wydano 26,1 ton żywności z Caritas, pozyskaną z Agencji Rynku Rolnego dla 250 rodzin i 40 bezdomnych.
 • Przeprowadzono wśród parafian zbiórkę odzieży, obuwia i rozdzielono dla potrzebujących.
 • We wrześniu do każdej ze Szkoły Podstawowej z terenu Parafii ks. proboszcz przekazał po 1000 zł na obiady dla dzieci.
 • W tygodniu miłosierdzia zebrano wśród parafian i wydano dzieciom zeszyty, przybory szkolne.
 • Wydano 20 nowych kurtek zimowych pozyskanych z zakładu krawieckiego z terenu parafii.
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wydano 50 paczek dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
 • Objęto szczególną opieką samotną osobę chorą na raka, wspierając ją w zakupie leków, pieluch, żywności (z pieniędzy ks. proboszcza)

Pod koniec roku kalendarzowego, podjęto nową inicjatywę polegającą na pośredniczeniu w przekazie używanych artykułów gospodarstwa domowego oraz mebli. Spotkała się ona z szerokim zainteresowaniem rodzin.

W 2009 roku wydano kilka lodówek, wersalek, sprzęt RTV pozyskane w wyniku zgłoszeń.

Dane o potrzebach uzyskujemy z kartotek prowadzonych dla każdej rodziny korzystającej z pomocy naszej parafii „Osoba – rodzina w potrzebie”.

W 2010 roku kontynuowana była pomoc żywnościowa:

 • Wydano 37,5tony żywności: głównie mleka, makaronu, mąki, puszek gulaszu i innych drobnych artykułów spożywczych dla 300 rodzin i 60 bezdomnych (1091 osób).
 • Wiele rodzin skorzystało z odzieży, obuwia.
 • Dzieci otrzymały nowe plecaki(10), torby sportowe(6), nowe kurtki firmy Reebok pozyskane od firmy Bassel(5).
 • Kilka nowych kompletów pościeli, czajnik bezprzewodowy, żelazko, koce (sponsorzy).
 • We wrześniu do szkół nr 1 i 17 ks. proboszcz przekazał na obiady dla dzieci po 1000 zł.
 • Otrzymano i wydano 14 nowych kurtek męskich.
 • Pozyskano i przekazano:
 • Łóżka, wersalki, kanapy (15).
 • Regały(5), szafy.
 • Kilka kompletów mebli kuchennych, pojedyncze szafki do kuchni.
 • 13 lodówek.
 • Kilka telewizorów.
 • Pralka automatyczna.
 • W okresie Świąt Bożego Narodzenia prowadzono zbiórkę darów w parafii pod nazwą „Rodzina rodzinie na Boże Narodzenie
 • Z tej akcji zrobiliśmy 29 paczek (około 70 zł każda) rodzinom wielodzietnym
 • Wydano 45 paczek ze słodyczami dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy

W 2011 roku była kontynuowana pomoc żywnościowa:

 • Wydano 26 ton żywności dla 320 rodzin i osób samotnych(wielu przybyło), 33 osoby bezdomne
 • W czerwcu powstał Parafialny Fundusz Stypendialny(nowa inicjatywa) mający na celu wsparcie zdolnej młodzieży z ubogich rodzin z terenu naszej Parafii
 • Przyznano 9 rocznych stypendiów w tym 6 stypendiów po 2000 zł i 3 po 1700 zł, co uczyniło kwotę 17.100 zł.
 • W połowie roku zgłosiła się osoba chora na cukrzycę potrzebująca wsparcia materialnego tzn. żywności, ubrań, mebli, odzieży, nowego wózka inwalidzkiego
 • Wszystko zostało jej dostarczone i przy każdej dostawie żywności podajemy jej paczki. (Zanoszą stypendyści)
 • Od Caritas został również wypożyczony wózek inwalidzki
 • 28 dzieci z ubogich rodzin uczestniczyło w koloniach Caritas
 • We wrześniu Szkoły Podstawowe(1 i 17) z terenu parafii otrzymały wsparcie na zakup obiadów dla dzieci po 1000 zł każda
 • Rodziny otrzymały kilka zestawów mebli pokojowych, szaf
 • 6 wersalek, pojedyncze tapczaniki(4)
 • Komplety kuchenne (3)
 • Pralka
 • 4 lodówki
 • Kilka telewizorów
 • 11 nowych męskich kurtek
 • Pozyskaliśmy i przekazaliśmy dużą ilość odzieży i obuwia
 • Wydaliśmy dzieciom 35 paczek świątecznych ze słodyczami
 • Od rodziny z parafii została przekazana „Paczka Roku” dla wdowy z 6 dzieci (1000 zł).

W ciągu ostatnich trzech lat z pomocy wymiany rzeczowej typu meble, sprzęt AGD czy RTV skorzystało, co najmniej 50 wielodzietnych rodzin co stanowi około 300 osób. Niejednokrotnie rodziny pozyskiwały całe wyposażenie do mieszkań. Na tego rodzaju pomoc jest duże zapotrzebowanie.

W ostatnim czasie nasilają się pytania o termin wydawania darów. Zgłaszają się nowe osoby. Proszą też o pomoc w zakupie opału, lekarstw, środków czystości. Na te prośby nie jesteśmy w stanie pozytywnie odpowiedzieć.

W 2012 roku po wizytach duszpasterskich została zgłoszona potrzeba pomocy osobie samotnej, chorej na cukrzycę leżącej w łóżku. W tym przypadku najbardziej potrzebna jest osoba towarzysząca w trudnych, samotnych chwilach, by wysłuchać, przeczytać(osoba bardzo słabo widzi) i z pomocą przyszli młodzi wolontariusze z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich (5 osób), odwiedzając chorą dwa razy w tygodniu, służą jej pomocą, niosą swoją młodzieńczą radość.

Po uzgodnieniu z ks. proboszczem odwiedziliśmy 60 rodzin z terenu naszej parafii, które w ostatnim roku nie przychodziły po dary, pytając co było przyczyną? Wiele z tych rodzin wyprowadziło się, kilku, poprawiła się sytuacja materialna, bo otrzymali pracę, kilkanaście rodzin oczekiwało innych artykułów typu, olej, masło roślinne, sery. Jeszcze inni nie korzystali ze względów zdrowotnych. Wszystkie odwiedzane rodziny dziękowały za zainteresowanie parafii ich sytuacją.

W końcu marca z kuchni Caritas dostaliśmy 4,5 tony darów (makaron, ryż, kasza gulasz z wołowiną, zupa pomidorowa), którą przed Świętami Wielkiej Nocy rozdaliśmy potrzebującym rodzinom w parafii.