Odnowa w Duchu Świętym powstała w Stanach Zjednoczonych. Dotarła do Polski w 1975 roku. Powstały rejony działania Odnowy, powołano odpowiedzialnych, utworzono Radę Odpowiedzialnych za Odnowę w Polsce, zorganizowano Kongresy, podjęto bogatą działalność wydawniczą.

I Kongres Odnowy w Duchu Świętym odbył się w dniach 14 – 16. 10. 1983 r. na Jasnej Górze; wtedy miało miejsce uroczyste zawierzenie Odnowy – Maryi Królowej Polski, które dokonało się 15.10. 1983 r.

Do naszej diecezji Odnowa w Duchu Świętym dotarła na początku lat 90 – tych XX wieku. Obecnie w diecezji płockiej jest 16 wspólnot.

W Płocku Odnowa jest w pięciu parafiach. Koordynatorem w diecezji płockiej jest ks. Grzegorz Walczak, a świeckim koordynatorem Andrzej Głuchowski z Sierpca ze Wspólnoty „Św. Michała Archanioła”.

W naszej parafii św. Bartłomieja w Płocku Wspólnota powstała 6.12.1996 roku. Założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Jerzy Zdunkiewicz, a świeckim liderem Anna Czajkowska. Zawiązanie naszej Wspólnoty poprzedziły Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym REO trwające od 4.10 – 30.11. 1996 roku – prowadzone przez ks. Sławomira Wądołka, ks. Grzegorza Przybyłka, ks. Leszka Piórkowskiego i zespół rozeznający ze „Wspólnoty Jezusa Miłosiernego” na Górkach w Płocku. Był to czas głębokich przeżyć duchowych.

Nasza wspólnota przyjęła nazwę „Serca Jezusowego”, które nam patronuje już ponad 15 lat. Kolejnymi opiekunami Wspólnoty byli: ks. Roman Bagiński, ks. Andrzej Majewski, ks. Marek Kardasz, ks. Mariusz Stasiak, ks. Paweł Strusiński, ks. Andrzej Kopczyński, ks. Krzysztof Ruciński, ks. Michał Fordubiński, ks. Paweł Rokicki.

Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Arkadiusz Czubakowski. Świeckim liderem jest Pani Anna Żabka. Wspólnota liczy 12 osób. Trwamy na modlitwie, mimo różnych doświadczeń i trudów. Wszystkie osoby są po REO; kilka osób przeżyło tygodniowe rekolekcje zamknięte organizowane w Magdalence koło Warszawy i w Sikorzu. Przyjęliśmy we wspólnocie życia „Credo”( pięć osób), by głębiej żyć w kościele w posłuszeństwie.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca adorujemy Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie – a msza jest sprawowana w intencji członków Odnowy. Służymy we Mszy Świętej pełną oprawą liturgiczną – co tydzień. W każdą środę po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotykamy się w grupce Odnowy na modlitwie uwielbienia w salce duszpasterskiej. Czytamy Słowo Boże i ksiądz wygłasza nam katechezę. W ubiegłym roku na rekolekcjach weekendowych ksiądz Prowadzący wprowadził nas w modlitwę Liturgii Godzin dla świeckich i od tego czasu w naszej grupie Odnowy modlimy się Liturgią Godzin – odprawiając Nieszpory i Kompletę.

Nasze spotkania przeplatamy śpiewem pieśni i kończymy dziesiątkiem różańca świętego oraz Apelem Jasnogórskim.