Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (poza: Niedzielą Palmową i Wielkim Piątkiem, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje psalm responsoryjny.

W naszej parafii istnieje grupa 25 dorosłych lektorów. Polecamy ich opiece Matki Bożej, która nosiła w swoim sercu Słowo Wcielone i wstawiennictwu św. Hieronima, który powiedział: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Opiekunem grupy lektorów jest: Ks. Arkadiusz Czubakowski

Osoby, który chciałby zasilić grono lektorskie są mile widziane i mogą zgłosić się do ks. Arkadiusza.

Podział Lektorów

04.03. 2018

7:00: Czytania: Urszula Ostrowska

9:00 –   I: Czajkowska Anna; II i Mw: Tomaszewska Teresa

10:30 – Dzieci

12:00 – Koła różańcowe

18:00 – Czytania: Teresa Łukasik

11.03. 2018 – Spotkanie z lektorami po mszy 18:00

7:00 – Czytania: Paweł Siejca

9:00 –I i Mw: Małgorzata Krajewska,  II: Grażyna Górecka

10:30 – Dzieci

12:00 – I i Mw: Mirosława Majchrzak, II Agnieszka Rybka

18:00 – Czytania:  Obecni lektorzy

18.03. 2018 Rekolekcje (wg. Grafiku na rekolekcje)

25.03. 2018 Niedziela Palmowa, (wg grafiku na Niedzielę Palmową)

 

I: – Pierwsze czytanie

II: – drugie czytanie

Mw: modlitwa wiernych