Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (poza: Niedzielą Palmową i Wielkim Piątkiem, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje psalm responsoryjny.

W naszej parafii istnieje grupa 25 dorosłych lektorów. Polecamy ich opiece Matki Bożej, która nosiła w swoim sercu Słowo Wcielone i wstawiennictwu św. Hieronima, który powiedział: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Opiekunem grupy lektorów jest: Ks. Arkadiusz Czubakowski

Osoby, który chciałby zasilić grono lektorskie są mile widziane i mogą zgłosić się do ks. Arkadiusza.