Działalność Legionu Maryi ma głownie wymiar modlitewny. Obecnie opiekunem duchowym legionu jest ks. Paweł Rokicki. Nasze Prezydium liczy 6 członków aktywnych – działających czynnie oraz klika osób pomocniczych, wspierających pozostałych poprzez codzienną modlitwę.

Spotykania odbywają się raz w tygodniu w środę o godzinie 18. 30 w sali duszpasterskiej. Jest to czas na odmówienie modlitw legionowych oraz jednej część różańca świętego w intencjach Matki Bożej. Po wysłuchaniu alokucji wygłaszanej przez księdza opiekuna członkowie składają sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmują nowe zadania na kolejny tydzień. Spotkanie trwa około 1,5 godziny. Każde piątkowe spotkanie poprzedzone jest uczestnictwem w parafialnej Mszy Świętej.

Członkowie biorą udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz w legionowych dniach skupienia, Ogólnopolskej Pielgrzymce Legionu Maryi na Jasna Górę we wrześniu, pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych w całej Polsce. Na uwagę zasługuje udział w dorocznej uroczystości ACIES, z aktem oddania się wszystkich legionistów Maryi z okazji Święta Zwiastowania NMP oraz udział w Zlocie Generalnym z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Apostolat modlitwy Legionu Maryi działający w naszej parafii ma to:

  • Organizowanie i udział w modlitewnych adoracjach parafialnych przed Najświętszym Sakramentem:
  • I-czwartkowych w intencji kapłanów,
  • I-piątkowych wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa;
  • Prowadzenie w październiku różańca, a w Wielkim Poście włączenie się w przygotowanie rozważań parafialnej drogi krzyżowej.
  • Z innych dzieł modlitewnych należy wymienić: prowadzenie modlitw przy zmarłych,
  • Włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
  • Organizowanie i udział w Jerychu Różańcowym w intencjach: Ojczyzny, Ojca Świętego, o świętość rodzin, pokój na świecie, obronę życia poczętego oraz podjęcie modlitw za kapłanów.