Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa istnieje w Polsce od 1981r. Jest duchową rodziną osób świeckich, którzy zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajdroższej Krwi i żyć wiara. W parafii św. Bartłomieja w Płocku wspólnota ta został powołana do życia 5 października 1999 r. Jej pierwszą animatorka była Emilia Jędrzejewska a opiekunem duchowym był ks. Proboszcz Ryszard Dybiński.
Obecnie wspólnota liczy 3 osoby. Spotkanie formacyjno – modlitewne odbywa się w każdy wtorek w parafialnej salce. Podczas niego rozważana jest niedzielna ewangelia i wybierane słowo życia, które wcielane jest w codzienne postępowanie. W każdy czwartek grupa spotyka się w kościele o godzinie 17.00, aby modlić się różańcem do Przenajdroższej Krwi Chrystusowej. Natomiast w pierwszy piątek miesiąca przez godzinę wspólnota trwa na adoracji Najświętszego Sakramentu, po czym uczestnicz w Mszy św. ofiarowanej za członków wspólnoty i nowe powołania.
5 września 2009 r. w parafii św. Bartłomieja odbył się dzień skupienia dla wszystkich wspólnota z terenu miasta Płock, prowadził go ks. Mariusz Szykuła – Misjonarz Krwi Chrystusa z Ożarowa Mazowieckiego. Niespełna dwa lata później tj. 6 listopada 2011r. zorganizowana został niedziela powołań do Wspólnoty Krwi Chrystus. W kościele parafialnym jak również w kaplicy ojcowie Misjonarze Krwi Chrystusa na wszystkich Mszach św. głosili kazania, a świeckie osoby żyjący duchowością wspólnoty na zakończenie Mszy św. składały świadectwa życia w charyzmacie grupy. Po każdej Mszy św. rozdawano foldery z informacjami na temat Wspólnoty Krwi Chrystusa i rozprowadzano książki osadzane w duchowość grupy. Osoby zainteresowane mogły porozmawiać z ojcami bądź członkami wspólnoty.
Opiekunem duchowym jest ks. Rafał Pabich. Od 1 marca tegoż roku animatorem jest Janina Siejka.