Wiadomości ogólne

POGRZEBY NA CMENTARZU KATOLICKIM LUB ZABYTKOWYM przy ul. Kobylińskiego.

Aby rozpocząć formalności organizacyjne uroczystości pogrzebowej osób spoza naszej parafii, w kancelarii farnej należy przedstawić następujące dokumenty (w zależności od rodzaju cmentarza):

CMENTARZ KATOLICKI:

  • Kartka lokalizacji grobu wydana przez kierownika cmentarza (w godz. 8.00 – 10.00);
  • akt zgonu z USC;
  • karta zgonu przeznaczona dla administracji Cmentarza potwierdzająca zarejestrowanie zgonu w USC;
  • wyciąg z księgi grobów, rezerwacji i zastrzeżeń potwierdzający prawo do grobu;
  • konieczna jest obecność dysponenta grobu wskazanego w wyciągu z księgi grobów.

Tutejsza kancelaria wyznacza termin pogrzebu oraz prowadzi wszelkie formalności administracyjne. Natomiast szczegóły pogrzebu należy ustalić z parafią, która będzie wykonywała posługę duszpasterską, dostosowując się do wyznaczonego przez nas terminu.

CMENTARZ ZABYTKOWY:

  • Kartka lokalizacji grobu wydana przez kierownika cmentarza (w godz. 8.00 – 10.00) lub inny dokument potwierdzający posiadanie grobu

Tutejsza kancelaria wyznacza termin pogrzebu oraz prowadzi wszelkie formalności administracyjne. Natomiast szczegóły pogrzebu należy ustalić z parafią, która będzie wykonywała posługę duszpasterską, dostosowując się do wyznaczonego przez nas terminu.

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ – TUTAJ
REGULAMIN CMENTARZA KATOLICKIEGO w Płocku (z kaplicą) –TUTAJ