Stowarzyszenie Nasza Fara

02 marca 2009 r. z inicjatywy Ks. Proboszcza przy naszej parafii powstało Stowarzyszenie Nasza Fara. Jego celem jest m.in. organizowanie i niesienie pomocy charytatywnej, inspirowanie inicjatyw lokalnych, integracji środowiska lokalnego, organizowanie wolontariatu, wspomaganie kultury, oświaty i sportu. Swoje działania Stowarzyszenie opiera na wartościach chrześcijańskich. Stowarzyszenie obecnie skupia 18 osób. Są to parafianie, sympatycy płockiej fary. Prezesem Stowarzyszenia jest Piotr Maciejewski.

Stowarzyszenie podjęło szereg działań w zakresie kultury, sportu, turystyki, historii.
W ciągu kilku lat udało nam się zorganizować 7 rajdów rowerowych z cyklu „Rowerem przez historię”. Udało się również wydać „Akta wizytacji Fary z 1609”. To książka zawierająca łaciński tekst rękopisu, jego tłumaczenie i opracowanie oraz fotografie.
W styczniu 2011 r. na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Nasza Fara został powołany mgr Marcin Krzysztof Werner – organista. Jest on pomysłodawcą i koordynatorem kilku projektów sportowych i kulturalnych.
Dzięki temu przy udziale Parafii zorganizowano szereg koncertów zespołów chrześcijańskich, takich jak: GOSPEL RAIN, Metnaoia p.JP2, Mate.O, Siewcy Lednicy. Do udanych akcji należy zaliczyć również koncerty znanych polskich artystów, takich jak: Edyta Geppert, Eleni czy Antonina Krzysztoń. Z okazji 21. rocznicy pobytu Ojca Świętego w Płocku Stowarzyszenie było organizatorem Koncertu Papieskiego z udziałem Krzysztofa Krawczyka. W murach świątyni wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego z programem papieskim „Zakorzeniony w Ojczyźnie”, kolędowaliśmy też wspólnie z Janem Budziaszkiem i zespołem Skaldowie.
Stowarzyszenie Nasza Fara zorganizowało trzy Ogólnopolskie Turnieje Papieskie Piłki Nożnej dla chłopców ze szkół podstawowych, w których udział biorą czołowe drużyny z polskiej ekstraklasy. Turniej Papieski ma na celu upamiętnienie pobytu w naszym mieście św. Jana Pawła II. 5 razy wraz z Parafią Farną i Zespołem Szkół Nr 1 w Płocku Stowarzyszenie zorganizowało Halowy Turniej Piłki Nożnej im. św. Stanisława Kostki dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego miasta. Dzięki temu propagujemy postać tego młodego Świętego wśród młodzieży.
Wszystkie działania Stowarzyszenia odbywają się dzięki wsparciu różnych osób i instytucji, m.in.: Urzędu Miasta Płocka, Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Rzymskokatolickiej Parafii Św. Bartłomieja w Płocku i wielu innych. W działania Stowarzyszenia włączają się także jego członkowie i wolontariusze.
Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, jakie przez zaangażowanie wielu ludzi stało się i staje się naszym udziałem.