Ruch Światło – Życie

Wspólnota Ruchu Światło-Życie obejmuje grupę młodzieżową i krąg Oazy Rodzin.
Wspólnota młodzieżowa Ruchu Światło-Życie znajduje się pod opieką Ks. Marka Piątkiewicza. Gromadzi młodzież szkoły podstawowej, gimnazjalną i studentów. Praca formacyjna polega na pracy indywidualnej, pracy w małych kilkuosobowych grupach, oraz spotkaniach całej wspólnoty na modlitwie, jak również na zabawie. W okresie wakacji nasza wspólnota nie ma spotkań, ponieważ jest to czas przeżywanie rekolekcji letnich. Staramy się dbać o jedność z innymi wspólnotami Ruchu w Diecezji Płockiej, poprzez uczestnictwo w Dniach Wspólnoty, oraz stały kontakt z Moderatorem Diecezjalnym.
Treść naszej pracy skupia się na trzystopniowym przygotowaniu do posługi w Kościele i świecie. Począwszy od osobistego i wspólnotowego studiowania Pisma Świętego oraz dzielenia się we wspólnocie Słowem Bożym, poprzez staranne poznawanie liturgii, uczenie się aktywnego i świadomego uczestnictwa w Eucharystii, aż do odnajdywania własnego miejsca posługi we wspólnocie Kościoła.
Zgodnie z naszym charyzmatem staramy się by Światło Ewangelii przenikało nasze życie. W sposób szczególny uczymy się tego podczas wakacyjnych rekolekcji oazowych. W ciągu roku organizujemy też krótkie wyjazdy tzw. Oazy Modlitwy, zwykle we współpracy z innymi wspólnotami. Wyjazdy te mają charakter otwarty, staramy się zapraszać na nie wszystkich pragnących pogłębić swoją relację z Panem Bogiem.
Do naszej tradycji należy uczestnictwo w balu karnawałowym organizowanym przez Duszpasterstwo Młodzieży Studnia.

Obecnie w parafii funkcjonują następujące grupy formacyjne.

  • Oaza Nowej Drogi Iº
  • Oaza Nowego Życia Iº
  • Oaza Nowego Życia IIIº
  • Po IIIº

Początek gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie sięga stycznia 1983 r., kiedy ks. Wiesław Gutowski, ówczesny wikariusz Fary, założył pierwszy krąg Kościoła Domowego w farze. Był to zarazem pierwszy krąg oazy rodzin w naszej diecezji.
Obecnie działający przy naszej parafii Krąg Rodzin został założony w 1986 r. przez ks. Henryka Lewandowskiego. Do dzisiaj Krąg ten działa w składzie: Maria i Jerzy Bielanik, Renata i Jerzy Mikołajko, Barbara i Zbigniew Nosarzewscy, Danuta Opalińska (Józef jej małżonek odszedł do Pana w styczniu 2007 r.) oraz Jan i Janina Szalowie, którzy wstąpili do kręgu kilka lat po jego założeniu. Wszystkie wymienione rodziny obecnie mieszkają w obrębie innych parafii.
W latach 2006 – 2009 animatorami Kręgu byli małżonkowie Janina i Jan Szalowie natomiast posługę opiekunów duchowych – moderatorów pełnili: ks. Paweł Sprusiński w latach 2006 – 2008, ks. proboszcz Wiesław Gutowski w roku 2008 – 2009. Od października 2009 r. animatorami Kręgu są małżonkowie Maria i Jerzy Bielanik. Posługę moderatora Kręgu w roku 2009 – 2010 pełnił Ks. Jacek Kędzierski, a od września 2010 r. Ks. Wojciech Kruszewski. Obecnie animatorami są Janina i Jan Szalowie natomiast moderatorem – ks. Marek Piątkiewicz (od 2017 r.).
Małżonkowie naszego Kręg dążą do świętości małżeństwa, starają się wzajemnie sobie pomagać w budowaniu jedności małżeńskiej i rodzinnej wypełniając zobowiązania formacyjne, do których należy:

  • Codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna,
  • Dialog małżeński i systematyczna praca nad sobą,
  • Comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne,
  • Uczestnictwo w rekolekcjach.

Spotkania modlitewno – formacyjne odbywają się w jedną z sobót każdego miesiąca w domach poszczególnych członków Kręgu i trwają od 2 do 3 godzin. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 15 Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencjach: zbawienia zmarłych członków rodzin, przyjaciół oraz Kapłanów. Gospodarze spotkania przygotowują symboliczny posiłek, podczas którego rozmawia się o życiowych problemach członków RDK, sprawach istotnych dla Kościoła i Ojczyzny. Podsumowaniem tych rozmów niejednokrotnie są zobowiązania modlitewne dla członków Kręgu w określonych intencjach.
W następnej części spotkania odbywa się modlitwa spontaniczna, śpiew, rozważanie Pisa Świętego oraz modlitwa różańcowa w intencjach ustalanych na pierwszym spotkaniu w roku pracy Kręgu.
Formacyjna część spotkania obejmuje krótką konferencję na jeden z tematów ustalanych na początku roku pracy Kręgu oraz dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań tzn. osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego. Spotkanie kończy się Błogosławieństwem Księdza Moderatora.
Animatorzy dodatkowo uczestniczą w spotkaniach Kręgu Rejonowego, którego przebieg jest zbliżony do spotkań w Kręgu Parafialnym. W części formacyjnej spotkania animatorzy poszczególnych kręgów dzielą się między innymi osiągnięciami i trudnościami w pracy Kręgu, który prowadzą. Informacje i zalecenia Pary Rejonowej są przekazywane przez animatorów członkom Kręgu Parafialnego na najbliższych spotkaniach.
W okresie sprawozdawczym członkowie Kręgu w miarę swoich możliwości zdrowotnych i czasowych uczestniczyli w Eucharystii odprawianej każdego III piątku miesiąca w Kaplicy Bożego Miłosierdzia, w Diecezjalnych Dniach Wspólnoty, w nabożeństwach i uroczystościach parafialnych, w tym peregrynacji Ikony Świętej Rodziny, spotkaniach opłatkowych, oazach wakacyjnych, rekolekcjach i Oazach Modlitwy.

Nasz Krąg wraz z Ks. Moderatorem podjął zobowiązanie modlitewne w intencji utworzenia nowych Kręgów Domowego Kościoła w parafii Farnej.