Przygotowanie

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

 • Do małżeństwa trzeba się przygotować – TUTAJ
 • Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej- TUTAJ

Formalności do przygotowania:
Krok po kroku

 • Zgłoszenie się do parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na kilka miesięcy przed planowanym ślubem celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa i ustalenia daty ślubu.
 • Kanoniczne badanie przedślubne odbywa się na 3-6 miesięcy przed datą planowanego ślubu. Jego celem jest ustalenie, czy nupturienci mogą zawrzeć ważne małżeństwo w Kościele katolickim. Termin spotkania ustala się z kancelarią parafialną.
 • Jeśli kapłan podczas badania kanonicznego nie stwierdzi żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa, wówczas spisuje zapowiedzi przedślubne, przekazując je również do parafii zamieszkania drugiego z narzeczonych.
 • Pierwsza spowiedź przedślubna powinna się odbyć w możliwie krótkim czasie po kanonicznym badaniu przedślubnym. Zaleca się, by obejmowała ona dłuższy okres. Rachunek dla narzeczonych – ZOBACZ
 • Bezpośrednio po sporządzeniu protokołu przedślubnego narzeczeni kierowani są na „Spotkania dla Narzeczonych” do Centrum Psychologiczno – Pastoralnego METANOIA. Spotkania te to obligatoryjna forma bezpośredniego przygotowania kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej. KONTAKT – TUTAJ
 • W czwartek przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami raz jeszcze odwiedzają kancelarię parafialną, by uczestniczyć w rozmowie duszpasterskiej. W jej trakcie kapłan zapoznaje ich krótko z teologią i liturgią sakramentu.
 • Na kilka dni przed zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni przystępują po raz drugi do sakramentu pokuty i pojednania. Konieczne jest, aby sakrament małżeństwa przyjąć w stanie łaski uświęcającej.
 • Uroczystość zaślubin to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu narzeczonych, który wymaga ich zaangażowania. Jest wskazane, by np. czytania z Pisma Świętego lub Psalm wykonał świadek czy świadkowa lub ktoś z bliskich czy znajomych.

INFORMACJE CO DO PRZEBIEGU LITURGII 

 1. Podczas Mszy św. połączonych z udzielaniem sakramentu małżeństwa dopuszczalne są jedynie pieśni liturgiczne (por. postanowienia 43. Synodu Diecezji Płockiej i II Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce).
 2. Zachęcamy narzeczonych i ich bliskich do czynnego włączania się w przebieg liturgii (czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych, śpiew psalmu itp.). Poniżej proponujemy możliwości czytań ślubnych i modlitwy wiernych. Po dokonaniu wyboru należy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio kapłanowi przed samą uroczystością. Podjęcie tych posług należy zawsze ustalić z księdzem bądź w kancelarii, nie później niż w dniu odbycia konferencji przedślubnej. Podejmujący posługi przychodzą do zakrystii nie później niż 15 minut przed Mszą św.
  CZYTANIA ŚLUBNETUTAJ
  MODLITWA WIERNYCHTUTAJ
 3. Propozycje śpiewu, pieśni lub osób grających lub śpiewających należy zawsze wcześniej ustalić z Panem Organistą, nie później niż 1 tydzień przed uroczystością. Nie wolno śpiewać np.: Hallelujah Leonarda Cohena i innych piosenek, które są niezgodne z przepisami liturgicznymi.
 4. Zawsze wcześniej, nie później niż 1 tydzień przed uroczystością, trzeba przedstawić swoje propozycje dekoracji kościoła i ustalić z księdzem lub w kancelarii. Jeśli jest więcej niż jeden ślub w danym dniu, proponujemy, aby wszyscy narzeczeni porozumieli się i razem przygotowali dekoracje kościoła. Nie wolno stawiać żadnych lampionów ani świec: naturalnych lub sztucznych. Nie wolno używać taśm samoklejących lub pinesek do mocowania dekoracji do ławek. Należy wcześniej ustalić z Panem Kościelnym, kiedy przyjdą osoby dekorujące kościół.
 5. Każdy fotograf i kamerzysta powinien przed Mszą św. zgłosić się do zakrystii i poprosić o możliwość wykonywania fotografii lub filmu. Fotograf i kamerzysta winni mieć ze sobą stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu nt. zasad fotografowania podczas liturgii (dla naszej diecezji kurs organizuje Kuria Diecezjalna Płocka). Osoby te otrzymają wtedy informacje i uwagi od księdza
 6. Osoby wykonujące powyższe usługi nie wchodzą na chór bez zgody Pana Organisty.
 7. Każdą inną swoją propozycję liturgiczną należy zawsze wcześniej ustalić z księdzem bądź w kancelarii, nie później niż 1 tydzień przed uroczystością. Bez takich ustaleń nie będzie zgody na ich realizację w czasie ślubu.
 8. Prosimy, aby stroje narzeczonych i świadków były odpowiednie do miejsca, w jakim odbywa się ślub.
 9. Ryzykowne jest branie małych dzieci do niesienia obrączek.
 10. Ze względu na fakt, iż w naszej kolegiacie często odbywa się kilka ślubów, kolejno jeden po drugim, prosimy aby uroczystość mogła rozpocząć się punktualnie.
 11. Świadkowie zgłaszają się w zakrystii 15 min. przed Mszą świętą . Świadkowie winni mieć ze sobą obrączki.
 12. Nowożeńcy po wyjściu z kościoła, od razu kierują się na prawo, pod metalowy krzyż na placu przed kościołem i dopiero tam przyjmują życzenia gości, aby kolejna para mogła swobodnie przygotować się do swej uroczystości.
 13. Gorąco prosimy wszystkich gości pary młodej o nie rozsypywanie ryżu przed kościołem, gdyż takie zachowanie jest niczym innym, jak niszczeniem pokarmu. Ponadto sprzyja gromadzeniu się gołębi, które zanieczyszczają otoczenie kościoła.
 14. Prosimy ponadto, aby w obrębie całego terenu kościoła nie używać wszelkiego rodzaju strzelających armatek z konfetti. Pozwólmy każdej parze przeżyć swój niezwykły dzień w czystym i uporządkowanym otoczeniu.
 15. Nie wolno wjeżdżać autem za bramę na plac przed kościołem.