Pogrzeb z urną

Liturgia pogrzebowa w przypadku kremacji zwłok

W „Obrzędach pogrzebu związanego z kremacją zwłok”, zatwierdzonych przez Konferencję Episkopatu Polski i potwierdzonych przez Watykańską Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów czytamy m.in.

 1. Kościół uczy, że ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Zgodnie z biblijną tradycją Kościół usilnie zaleca zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, dopuszcza jednak kremację zwłok, jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, a zwłaszcza jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała
 2. Przed kremacją należy odprawić obrzędy w kościele, kaplicy cmentarnej lub w krematorium. Zawsze należy podkreślać pierwszeństwo grzebania ciał, które „Kościół wyżej ceni, ponieważ sam Chrystus chciał być pogrzebany.
 3. Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego wyjaśnia, że „nie wydaje się stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzędy, które mają na celu uczczenie ciała zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwości i czytelności znaku liturgicznego. Ponadto to właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć w czasie liturgii”.
 4. Ustala się następujące wytyczne duszpastersko-liturgiczne:
 • Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem, z udziałem rodziny i wiernych, należy odprawić przed kremacją ciała zmarłego.
 • Urnę po kremacji składa się w grobie lub w specjalnym kolumbarium bez zewnętrznej okazałości, z udziałem jedynie najbliższej rodziny.
 • W uzasadnionych przypadkach, np. po sprowadzeniu urny z prochami z zagranicy, obrzędy pogrzebowe można sprawować nad samą urną.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. W kancelarii parafialnej należy ustalić termin Mszy Św., która odbywa się przed kremacją. Obrzędy pogrzebowe celebruje się w kościele lub kaplicy.
 2. Po Mszy Św. zwłoki zabrane są do kremacji. Należy więc znać termin spopielenia zwłok. Mszę Św. najlepiej sprawować bezpośrednio przed kremacją. (Może być np. tak: dziś Msza Św. jutro rano złożenie urny do grobu).
 3. Najważniejsza jest Msza Św. sprawowana wobec ciała zmarłego. Dlatego gości pogrzebowych, jadących z daleka, należy zapraszać na ostatnie pożegnanie, na część pogrzebu przed odwiezieniem ciała do kremacji.
 4. W przypadku przyniesienia kwiatów na Mszę Św., bezpośrednio po niej można je złożyć na grobie, do którego na drugi dzień będą złożone prochy.
 5. Przy złożeniu urny do grobu biorą udział tylko najbliżsi. Obrzęd wtedy sprawowany jest bez zewnętrznej okazałości. Modlitwom przy złożeniu urny w grobie może przewodniczyć kapłan lub diakon lub osoba świecka delegowana przez proboszcza.