Placowe

Opłaty za placowe

Wiara chrześcijańska i Kościół nakazują nam pamięć i troskę o zmarłych. Znakiem tego jest troszczenie się o groby bliskich, o należyty porządek, o stan grobu czy pomnika. Pamiętajmy też o trosce o cały cmentarz parafialny. Nie zostawiajmy śmieci czy liści przy grobach, ale zanośmy je do śmietników.
W ostatnim czasie zrobiliśmy inwentaryzację cmentarza parafialnego. Mamy dokładną ewidencję grobów znajdujących się na naszym cmentarzu wraz z osobami w nich pochowanymi i zdjęciem każdego pomnika.

Przypominamy o konieczności uiszczenia opłat za korzystanie z miejsca pod grób oraz za przedłużenie rezerwacji miejsca pod grób. Opłata składana za placowe daje nam prawo do korzystania z grobu przez 20 lat. Jeśli chcemy dalej, po upływie 20 lat korzystać z grobu i chować tam innych zmarłych, należy uregulować placowe. Opłaty pobierane są w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. Należy również uaktualnić dane dotyczące opiekunów grobów. W przypadku grobów nieopłaconych oraz rezerwacji nie zlokalizowanych lub nie przedłużonych, możliwe będzie zastosowanie przepisów wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, dotyczących użycia grobu do ponownego chowania innych osób zmarłych.

Opłaty za placowe są przeznaczone na utrzymanie cmentarza, tzn. na: wywóz śmieci, pielęgnację i wycinanie drzew oraz nasadzenia nowych drzew, remonty kaplicy i infrastruktury cmentarza, wodę, energię elektryczną, utrzymanie kaplicy. Z tego także pokrywane są płace.
W związku z tym prosimy wszystkich użytkowników grobów o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia użytkowania grobu i ważności 20 – letnich opłat za miejsce pod grób. Przed zgłoszeniem się do kancelarii parafialnej, należy od Kierownika Cmentarza mieć kartkę z opisem grobu oraz należy przynieść ostatni dowód wpłaty placowego.