Legion Maryi


Działalność Legionu Maryi ma głównie wymiar modlitewny. Obecnie opiekunem duchowym legionu jest ks. Marek Piątkiewicz. Nasze Prezydium liczy 5 członków aktywnych – działających czynnie oraz klika osób pomocniczych, wspierających pozostałych poprzez codzienną modlitwę.
Spotykania odbywają się raz w tygodniu w środę o godzinie 18.30 w sali duszpasterskiej. Jest to czas na odmówienie modlitw legionowych oraz jednej część różańca świętego w intencjach Matki Bożej. Członkowie składają sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmują nowe zadania na kolejny tydzień, po czym wysłuchują przygotowanej przez opiekuna duchowego alokucji. Spotkanie trwa około 1,5 godziny.

Członkowie biorą również udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych oraz w legionowych dniach skupienia, Ogólnopolskiej Pielgrzymce Legionu Maryi na Jasna Górę we wrześniu, pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych w całej Polsce. Na uwagę zasługuje udział w dorocznej uroczystości ACIES, z aktem oddania się wszystkich legionistów Maryi z okazji Święta Zwiastowania NMP oraz udział w Zlocie Generalnym z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Apostolat modlitwy Legionu Maryi działający w naszej parafii to:

  • Organizowanie i udział w modlitewnych adoracjach parafialnych przed Najświętszym Sakramentem:
  • I-czwartkowych w intencji kapłanów,
  • I-piątkowych wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa;
  • Prowadzenie w październiku różańca, a w Wielkim Poście włączenie się w przygotowanie rozważań parafialnej drogi krzyżowej.
  • Z innych dzieł modlitewnych należy wymienić: prowadzenie modlitw przy zmarłych,
  • Włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
  • Organizowanie i udział w Jerychu Różańcowym w intencjach: Ojczyzny, Ojca Świętego, o świętość rodzin, pokój na świecie, obronę życia poczętego oraz podjęcie modlitw za kapłanów.