Koła Żywego Różańca

Obecnie prawie we wszystkich parafiach w Polsce jest znany i odmawiany różaniec. Sprowadził go z Rzymu do Polski św. Jacek Odrowąż w 1222 r. Po powrocie z Rzymu założył pierwszy w Polsce klasztor Dominikanów. Był apostołem Polski, Czech, Rusi i Prus. Szerzył cześć Eucharystii i Matki Bożej.
Do spopularyzowania modlitwy różańcowej przyczyniły się objawienia Najświętszej Maryi Panny. Prawie we wszystkich objawieniach Maryja trzymała w ręku różaniec i usilnie prosiła o jego odmawianie. Tak było w Fatimie, Lourdes, czy też w Gietrzwałdzie. Liczne wota znajdujące się we wszystkich sanktuariach maryjnych np. w Częstochowie, w Licheniu świadczą o wyproszonych łaskach przez Różaniec. Odmawiane są cztery części różańca: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Tajemnice światła wprowadził Ojciec Św. Jan Paweł II 16 października 2002 r.
W naszej parafii jest obecnie pięć Kół Żywego Różańca, które prowadzą różaniec w kościele farnym w każdą środę o godz. 17.20.
Założycielką i zelatorką pierwszego Koła Żywego Różańca była pani Krystyna Orzechowska, która pełniła tę funkcję w latach 1980-2017. Obecnie (od 2018 r.) zelatorką tego koła jest pani Elżbieta.
Drugie Koło Żywego Różańca powstało w 1996 r. Jego założycielką i zelatorką jest pani Kazimiera Kostek.
Trzecie Koło Żywego Różańca założyła Emilia Jędrzejewska w 1998 r.
Czwarte Koło Żywego Różańca jest w kaplicy cmentarnej przy ul. Kobylińskiego. Od 2003 r. prowadziła je zelatorka Krystyna Waluś, a obecnie funkcję tę podjęła pani Zofia Goc. Różaniec w kaplicy odmawiany jest codziennie o godz. 16.20.

Najmłodsze Koło Żywego Różańca powstało w styczniu 2018 r. i jest inicjatywą modlitewną rodziców w intencji swoich dzieci. W Różańcu rodziców, wspólnie z innymi rodzicami, codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca, prosząc Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci. Więcej o inicjatywie można przeczytać na stronie www.rozaniecrodzicow.pl
Msza św. w intencji Kół Żywego Różańca w kaplicy odprawiana jest w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 1700, zaś w Farze w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.00. Modlimy się w intencji żywych i zmarłych członków Kół Żywego Różańca. Po Mszy św. jest wystawiony Najświętszy Sakrament i odbywa się procesja. Po zakończeniu wspólnej modlitwy wymieniamy tajemniczki i omawiamy sprawy dotyczące Kół Żywego Różańca. Członkowie Żywego Różańca zobowiązani są do rozważania jednej tajemnicy różańca codziennie.
Opiekunem Kół Żywego Różańca jest ks. Rafał Pabich.