Klub Młodych

W styczniu 2016 r. nasza Parafia uruchomiła Klub Profilaktyki Środowiskowej, pod nazwą „Dom Młodych”. Jest to placówka wsparcia dziennego, przeznaczona dla 30 osób dzieci i młodzieży z terenu Płocka, w szczególności z osiedla Stare Miasto. Uczestnikami placówki mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat. Klub mieści się w domu parafialnym, przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.

Klub jest placówką wsparcia dziennego prowadzącą następujące formy pracy:

  1. Zajęcia kulinarne, wspólne przygotowywanie posiłków.
  2. Zajęcia plastyczno – muzyczne, zabawa w karaoke.
  3. Zajęcia wychowawczo – rozwojowe oraz profilaktyczno – socjoterapeutyczne.
  4. Zajęcia sportowo – rekreacyjne (wyjścia na spacery, gry i zabawy ruchowe, turnieje w tenisa stołowego, szachy, wyjście na siłownię zewnętrzną, plac zabaw, wyjścia na Orlik).
  5. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego poprzez wyjścia z młodzieżą m.in. do kina, teatru, muzeum, na basen, kręgle, do ZOO, Parku Trampolin, Parku Linowego, na pizzę, kebaby, KFC.
  6. Indywidualne rozmowy z wychowankami nt. ich sytuacji rodzinnej, szkolnej.
  7. Grupowe rozmowy nt. wydarzeń z kraju i świata.
  8. Organizacja Świąt i imprez okolicznościowych (m.in. Wigilia, Mikołajki, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, zakończenie roku szkolnego itp.).
  9. Turnieje klubowe m.in. w tenisa stołowego, bilarda, szachy).

Udział młodzieży w zajęciach wychowawczo – rozwojowych, profilaktyczno – socjoterapeutycznych, kulinarnych, sportowych i plastyczno – muzycznych pozwala na wytworzenie więzi grupowej, wzajemne poznanie się, przełamywanie onieśmielenia, wyciszanie zachowań kompulsywnych, pomoc w identyfikacji problemów wywołujących stres czy nabycie umiejętności pokonywania swojego wstydu przez ujawnienie własnego stresu.
Ponadto ww. zajęcia wskazują uczestnikom Klubu drogę do budowania poczucia własnej wartości, pokazują jak pokonywać codzienne trudności, rozwiązywać problemy w szkole, uczyć zaradności i u samodzielności.
Kształtując postawę wobec otaczającego środowiska młodzieży prowadzone są również  zajęcia tematyczne upamiętniające wydarzenia z Polski i świata.
Zajęcia oraz wspólne wyjścia pozwalają też integrować młodzież oraz nawiązać nowe przyjaźnie.
Rezultatem zajęć jest też zmiana postawy młodzieży w stosunku do otaczającego świata, relacji z otoczeniem, zmiany w myśleniu, postrzeganiu siebie i innych, redukcja agresji w postawach wychowanków. Pobyt młodzieży w placówce umożliwia rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie braków w nauce.
Klub realizuje swoje zadania we współpracy z rodzinami uczestników klubu, szkołami, kuratorami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, administracją publiczną oraz innymi instytucjami i organizacjami.

Klub jest otwarty w godz.: dni powszednie w godz. 12.00-19.00, sobota w godz. 08.00-15.00, dni wolne od nauki szkolnej w godz. 08.00-15.00. Obecnie do Klubu uczęszcza 28 osób. W 2017 r. młodzież brała udział w wielu konkursach, w których zajęła I miejsce.

W 2017 r. Klub już po raz drugi uczestniczył w akcji „Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”,  organizowanej przez Straż Miejską. W ramach tej akcji Klub uczestniczył w wielu atrakcjach m.in w wyjściach do ZOO, rejs statkiem po Wiśle, zajęcia zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną, WOPR, Komunikację Miejską, PCPR oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i wielu innych. Klub może pochwalić się zwycięstwem w grze terenowej „Bieg po wiedzę”, również zorganizowanej w ramach tej akcji.

Młodzież uczęszczająca do placówki wraz z wychowawcami zajęła I miejsce i tym samym otrzymała z rąk Komendanta Straży Miejskiej oraz Pana Prezydenta Miasta Płocka cenne nagrody (toster, gofrownica, drukarka, urządzenie do robienia POP CORN oraz gry planszowe).

Powstanie i prowadzenie Klubu jest możliwe dzięki dotacji Urzędu Miasta Płocka. Zapraszamy młodzież do naszego Klubu – „Dom Młodych”.
Wiesław Gutowski, Magdalena Smolarczyk.