Kapłaństwo

Wyższe Seminarium Duchowne jest miejscem formacji przyszłych księży. W diecezji płockiej istnieje od  1594 r., zaś w samym Płocku od 1710 r.
Studia seminaryjne trwają sześć lat. Podczas pierwszych dwóch lat studenci zgłębiają wiedzę filozoficzną, zaś przez pozostałe cztery zdobywają umiejętności z teologii. Zwieńczeniem sześcioletniej formacji intelektualnej i duchowej jest przyjęcie święceń kapłańskich.
Alumni WSD mają możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, m.in. w Kole Naukowym, czy Kole Misyjnym, a także w drużynie sportowej. Seminarium umożliwia także formację w  poszczególnych wspólnotach, m.in. Ruchu Światło-Życie, czy Focolare.
Zachęcamy do odwiedzania strony Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – TUTAJ
Prosimy o modlitwę w intencji kapłanów naszej parafii oraz w intencji nowych powołań do służby Bożej.

MODLITWA O POWOŁANIA

Panie Jezu Chryste Ty powiedziałeś: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Ty obdarowałeś szczególnym powołaniem apostołów, którzy głosili orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Spójrz Panie na potrzeby współczesnego świata i wezwij wielu młodych ludzi, także i z naszej parafii, na Twoją apostolską służbę w stanie kapłańskim lub zakonnym. Daj im odczuć ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim i cierpiącym. Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i idąc za Twoim wezwaniem wspaniałomyślnie i z radością oddali Tobie swoje życie, przez wierną służbę tym, do których ich poślesz. Prosimy Cię Jezu, szczególnie o powołania do naszego łowickiego seminarium, aby nie zabrakło nam  świętych i oddanych Tobie kapłanów.
Matko Najświętsza oddajemy w Twoją matczyną opiekę wszystkich, którzy już zostali powołani do kapłaństwa i życia zakonnego. Niechaj będą oddani sprawie Bożego królestwa na wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu. Amen.

 MODLITWA ZA KAPŁANÓW Z NASZEJ PARAFII

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie kapłanów z naszej parafii, uczyń każdego z nich Swoim naśladowcą i sługą.
Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem, otwórz przed każdym z nich nowe horyzonty, by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości; by byli solą ziemi i światłością świata. Umacniaj każdego z nich Twoją mocą i błogosław im.
Święci patronowie naszych kapłanów, waszej szczególnej opiece polecamy ich dzisiaj. Prosimy, abyście wstawiali się za każdym z nich przed Bogiem i pomagali im we wszystkich potrzebach, aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż każdego z nich przed wszelkim złem. Amen.