Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Parafialna grupa członków dzieła
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą w obronie poczętego dziecka zagrożonego aborcją, czyli zabiciem w łonie matki. Trwa przez dziewięć miesięcy – tyle, ile trwa rozwój dziecka pod sercem matki i polega na codziennym odmawianiu jednej dowolnej tajemnicy różańca świętego oraz specjalnej modlitwy. Można również podjąć dodatkowe postanowienia np. częstszą spowiedź, częstszą Komunię świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, walkę z jakąś słabością, wadą, czy też pomoc bliźniemu.
W codziennej modlitwie poleca się dziecko znane tylko Bogu. Otoczeni nią zostają również rodzice dziecka, aby pomóc im w przyjęciu tego daru. Ta modlitwa chroni matkę, ojca i ich dziecko przed aborcją i jej tragicznymi skutkami. Chroni także lekarzy i personel medyczny, który uczestniczyłby w dokonaniu aborcji.
Duchowa Adopcja jest próbą wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu z 26 sierpnia 1956 r., kiedy Polacy przyrzekali Panu Bogu przez Maryję – „stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski”.
Corocznie w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – wierni Parafii Świętego Bartłomieja w Płocku podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Ceremonia włączenia w to dzieło odbywa się podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00. Od kilku lat w dzieło włącza się również młodzież z LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.