Franciszkański zakon świeckich – III zakon św. Franciszka

Trzeci Zakon św. Franciszka pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w parafii Farnej w Płocku swoimi korzeniami sięga czasów bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który w 1909 r. swoim dekretem zezwolił na przygotowania do powstania i założenia wspólnoty. Erygowany został za zgodą władzy biskupiej przez o. Viatora a Majowka OFM 19. 11. 1921 r.

Podstawowym zadaniem franciszkanów świeckich jest uczestnictwo w co miesięcznej Mszy św. w intencji żywych i zmarłych członków III-go Zakonu, ucałowanie relikwii św. Franciszka i spotkanie formacyjne. Codzienna modlitwy to: Oficjum Dwunastu Ojcze Nasz z krótkim rozważaniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Koronka franciszkańska dla uczczenia siedmiu radości NMP, adoracja Najświętszego Sakramentu w wybranym dniu tygodnia, liturgia godzin, czytanie Pisma Świętego. Obecnie nie statutowa Wspólnota Franciszkańska liczy 9 osób, w tym 3 s. konsekrowane. Siostra Marta Dąbrowska od 20-tu lat ewangelizuje więźniów osadzonych w Płockim Zakładzie Karnym.

W niedzielę przygotowuje liturgiczną oprawę Msze św., w środę prowadzi spotkanie ewangelizacyjne a w soboty przygotowuje więźniów do bierzmowania. Wspólnota pomaga sobie nawzajem dobrym słowem, modlitwą, jałmużną, rozprowadza też odzież i wspiera żywnością potrzebujących. Od stycznia 2006 r. rozpoczęliśmy prenumeratę „Głosu św. Franciszka”, w którym wiele artykułów pomaga nam wewnętrznej formacji w duch św. Franciszka.

17 maja 2008 r. we Włocławku 4 osoby rozpoczęły postulat. W tym: Krystyna Damps i Ewa Tomaszewska z Płocka. A po ukończeniu formację w poniedziałek 2 sierpnia 2010 r. w Święto Matki Bożej Anielskiej złożyły profesję i zostały przyjęte do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W czasie uroczystości obecny był ks. Jacek Kędzierski opiekun nie statutowej wspólnoty płockich franciszkanów.

6 czerwca 2010 r. uczestniczyliśmy na Placu Piłsudskiego Warszawie w uroczystościach beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki.

Jedna z naszych sióstr w dniach 11-19 czerwca 2010 r. pielgrzymowała do Rzymu. Podczas tej pielgrzymki Papież Benedykt XVI poświęcił korony dla Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei z Sanktuarium we Włocławku. Uroczystość koronacji odbyła się 2 października 2010 r. z udziałem całej naszej wspólnoty.

3 października 2010 ukazał się w „ Gościu Niedzielnym części płockiej ukazał się artykuł Agnieszki Kocznur zatytułowany: „Budzą ducha Biedaczyny” o naszej wspólnocie.

W maju 3 siostry uczestniczyły w rekolekcjach Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Porszewicach.

W listopadzie 2011 r. nasze rodziny oraz farną świątynię nawiedziły relikwie bł. Anieli Salawy, która jest patronką polskiej gałęzi Franciszkanów Świeckich.

Opieka i dbałość o kwaterę tercjarską na cmentarzu katolickim stała się już naszym obowiązkiem. Tu pielęgnujemy groby, zapalamy światła i przychodzimy prosić Boga przez wstawiennictwo św. Franciszka o Niebo dla tych, którzy jeszcze na nie oczekują i dziękujemy płockim świętym franciszkańskim znanym tylko Panu Bogu za dobro i piękne wspomnienia, jakie po sobie zostawili. Prosimy, aby tam w Niebie wstawiali się za nami i przysporzyli powołań do FZŚ a szczególnie w Płocku.

Od lutego 2012 r. podjęliśmy systematyczno adorację Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

poniedziałek – s. Marta Dąbrowska ( kontynuacja kilkudziesięcioletniej adoracji);
wtorek           – s. Ewa Tomaszewska;
środa             – s. Krystyna Damps;
czwartek       –     Janina Meredykt;
piątek           – s. Teresa Ciska, Anna Grabowska;
sobota           –     Czesława Kołodziejska i Jej córka Marzenna;
niedziela       – Elżbieta Komorowska.

Pielgrzymuje również na różne sposoby do Matki Bożej w Częstochowie, Niepokalanowie, Oborach i do innych miejsc świętych. Bierzemy czynny udział w życiu parafii przez oprawy liturgiczne, rozważanie stacji drogi krzyżowej czy adoracje Najświętszego Sakramentu w ramach 40-godzinnego nabożeństwa eucharystycznego. Obecnie animatorką wspólnoty jest s. Krystyna Damps a opiekunem duchowym ks. Arkadiusz Czubakowski.

Modlitwa, słowem i przykładem życia krzewimy duchowość franciszkańską w farnej wspólnocie pamiętając słowa „Pokój i Dobro.