WIZYTA DUSZPASTERSKA

28 grudnia rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską zwaną popularnie kolędą. Przypominamy, że przyjęcie księdza w naszych domach jest wyrazem wiary i przywiązania do Kościoła i swojej wspólnoty parafialnej. Postarajmy się – o ile to możliwe – aby cała rodzina spotkała się podczas kolędy. Dobrze byłoby, aby ktoś czekał na… Więcej