Posmakuj ciszy w Studni – w każdy czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu

  „Miasto, w którym brakuje adoracji, jest miastem nieludzkim” – pisał jezuicki kardynał Jean Daniélou. Adoracja Najświętszego Sakramentu to obok Eucharystii najpiękniejsze spotkanie człowieka z Bogiem. Od września, w każdy czwartek w godz. 20:00 – 21:00, w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym Studnia w Płocku na ul. Górnej… Więcej

Fundusz Stypendialny Kapituły Kolegiackiej św. Michała

Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku pragnie poinformować, że utworzyła Fundusz Stypendialny, poprzez który pragnie wspierać zdolną młodzież pochodzącą z rodzin przeżywających trudności materialne. Oferowana pomoc stypendialna może wynosić do 2.000 zł rocznie. Wnioski należy składać od 16 sierpnia do 15 września br. Dokładne informacje… Więcej

Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary”

Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku ustanowiła nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”. Nagroda ta jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i pożytecznych działań katolików na rzecz szerzenia Królestwa Bożego. Celem Nagrody jest: budzenie świadomości powszechnej troski o szerzenie Królestwa Bożego w świecie; popieranie wartości i postaw chrześcijańskich,… Więcej